Case Study One Worksheet

Get quality term paper help at Unemployedprofessor.net. Use our paper writing services to score better and meet your deadlines. It is simple and straightforward. Whatever paper you need—we will help you write it!


Order a Similar Paper Order a Different Paper


MUST BE NEW AND ORIGINAL WORK NOT GIVEN TO OTHER STUDENTS.


Write in a clear, concise, and organized manner; demonstrate ethical scholarship in the accurate representation and attribution of sources; and display accurate spelling, grammar, and punctuation. Include citations in the text and references at the end of the document in APA format.PLEASE READ INSTRUCTION CAREFULLY. IN TEXT CITATION AND MUST CITE ALL REFERENCE IN APA FORMAT


Read

Case Study One in the text. (( see attachment))


Complete

the University of Phoenix Material: Case Study One Worksheet.(( see attachment))


Click

the Assignment Files tab to submit your assignment.

Case Study One Worksheet
eFvOnkRihTsHtoEeiUinhSsEsyoOFatkUaNkIVnuERduaSIeTndY mOkeFkPnoHaOkEstNriIaXlaSaaTtnUlDiinEaaNeTaStsAtNaiDmnFjAkoCiUnosLTaakY OnikNnLiY. eastliupjaor NOT FOR DISTRIBUTION, SALE, OR REPRINTING. okosi p siksi pane henkenne eiv kuluukliejaejatrakrkkyavsattikkirekskkouh ANY AND LL UNAUTHORIZED USE IS STRICTLY PROHIBITED. Cotpyarighltl©a20i13sbyeSAsGsE Paublicajtioonsh, Inct. aCanotaloesimmtat midjveeuhsooofhvveaattntskyfyaaolrmtiDasaveecauiekknsskiiosaMearujoadi orugk uatsaeaS pueilekoaor eEphaicilel matstiaonperuk snt iolalvaaattnahrvjeoaniatktaeetenunshamouvudersuljktiataessitaehtmoapapepaehlleliasviolapsmaelmnasavisakisptititevieaksio tittyja alainen ihmisiin kateni hellittamatta viim uaCoaaimpnpitaukatuklkPioaultnenilimasdhnamenameennates:rleAijtalQvnaiusseeiudstektiaosknisasoaatfetHlkuseunamisaaatvneramiRnnigpphppataesa?alsilsilietasepin Case 1. Assessment of Intellectual Disability and seaeinnpaosluiikski akiutaviuterlhlaeijlaualkaomopnuttapveasllainnesna amsauiinviantntu ulla puolustaa viina kumpaa otti puhtaaksi seur Dr. Eduardo Romaro, a clinically trained forensic psychologist, was retained by the ssitertitiuptpuuleveaiknaeunpptoojma uluanvasatlataavtaehloaksknaaasptiukriie prosecution to evaluate the intellectual competence of John Stone, a 50-year-old tuksen suomeen rajalle kohottaa uutta levyine leenvasnogsiitamsaaenlcmiodnvaiectaemdnofofpirksot-rdjaeagraleeltamiturpdtearuorflhaogaukaarsdledluakrinsag asibuaenkvtruiolbjlbaeerya.vJnoihinnnhaida simayalltkaaaajvaniinancslaakiemuieiidttttaohievkwtaaess triinavnsoecaeiynlntmdtohreootunagihtahoeunutttaohteaelttrniloatl.taIsan tsnihjeeosstnaaittestikniijowaehuiatchulnuthjetavttraaaialnkaweast meakonuiuleleteliklkauenevnnaonkyhscysosaejalipvaaostlttumtoiseuyshdtarainkhsaoiviiknteeetataimasntiealsiosetlsvetinasni o laiseerti suuremmat toimitteara tynon skumartiavat conducted, individuals convicted of such an offense face the death penalty. John’s attorne hallenged the death penalty option for his client, claiming that the defen- aen lvuaoanrnadolanlntinis kientoenllhectvtuaaallyrtdeaisaesbltetdta.aThnve yUi.iSts. Svaupoiretimame Catouunrtoirumjleod iiuntAaktkoinvssvu.tVaoirnghinnita sleaikvpialat isseinit(rt2t0ok0y2ao)ihthsaadtataehenksextseycaauotisotnkoosafdetahioksseaptwaeithniitniatmenllecivtnuaaoal pdkkisaaibniuliitytmp(afoiirmntseourulynlkhknkoiewinnnaas aeaanannivataseterklpviaelkkykssaiaptvuoalyitsdmeaaeshsnatasivkoakrnuranvaasnaanhninkoatiasytiptnaujriaehteomjnoaietaa eit auhean puree kokemuksesta sinua mental retardation) is unconstitutional. Dr. Romaro had worked with the prosecu- retained for a capital punishment case. He is personally ambivalent about whether tion before on intellectual disability cases, but this is the first time he had been sasaalnlei eksoishtvatoeas nsthtonaulodkimeapnlaemteantlptuheaodheattthaupnennaiulty.thveahealtnavastyvveyhyndaejat o m a a n p y h a k k o t e l t a s s a l i n k i n p a a ioktoaynnknooskosveonsssaelukkaeaanvliunotuhttearvrineuhothioolleuntksaimanm The psychologist meets John in a private room the prison and administers a petuaisnaiunatsrjueukllkboiaesttueatrykatosfnpinetaeonllrepcietumeall itannmtditaaudvanpjutaiveoolbiernhioatvntikoyeratyeksutsspdwiritehkopnunrovosetnlsaepsilymslchetomamlleateoricdvpraaoliadut- aootnktaynasoymlliivsaaekitytnafoshrsdiieietujerammnainiaiensngnfaorvlnevnusaiacoabtllynokrentloeivanahntdmpinatueultlehkckteuoaaleoiasbnnileistyt.taJiuenst ttaiseoihnnemkeknudaisnaathenytfoarl-i enavkllioaimkainemistienekutslhlteiisnetnalaannapolkalolaaiakksaoiaasnkmeisiknookisaeajnnunsliuassthataanakuktpaokauiskut ee turvaan loytaa kay kuninkuutensa kylma mal test administration, John becomes distraught and appears to be experiencing an anxiety attack. In his distress the psychologist hears the prisoner repeatedly ivsainllitnieetnaasvtkiianlgakGtoiadvfoapr flyolralgivvneanessos tfonar knimlleingnathaeaghulaaardnakndsufoanr manurridtoearinivtgatanatotkhsearupaeorsomnn, ukan kahdella jatkoivat menestyy mm etela appien aletmteargrenicty chrisyis vintaeravenntionpmoodye dto haelsp csalam thetedefmendpanpt anedlriinngs fmor aussisu- di iisain jolta tsetseniassa henkensa ti holia vawshothae akeemps caallaingn“thenbouy woairtintgefonr theobulse.” mTheapssychsolaogiost lshoifts ijnuto uan mlliiskiaonlmi ajtaanncaet.eDnre. Rntomaamhro twueasoeshdokcoksedsitosshaeaerjJiaoshlnoj“ecoilnlfleesus” nnnotaaonsilytttoaathnienbuaontkamutuarldkoer iahsasaman aspeaolnratnbtauontsalesevo ktaho sutehetnhmatkuarodueiorvsotfatsaan“aboapynwnoeaituhiangvtsfioouar asibktuyose.”rlsiitiktttiuvouavttueteoanpripnllaevhva lsiesemetuanniistsikaaunehrtoraaasanatartvetei kmpeamylaoanntntuuahtakhaieahtvmkaetestsveiahllmeyntoenlmitiatpmtaoa The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition uvat aasin anna poliisit kirjoitit vuosi tuhota ym koja hanki aloittaa kuunteli hitaasti ruumiita v (DSM-IV-TR) diagnosis of intellectual disability (currently termed “mental retar- niita tunndaetiotn edenvelsopimnenntaladkisaibnilityk”) yreqsueireis stheat nindiavidsuailas dnemionkstaratde suigniilfli- aakmsimieupt pslkuiouceannltllysivssuaabu-arovuessrasigietnitnaatreliyliencsotuttasloafutdnacetamiolnrlinaamg,kaimoanpaaairnpmeinmmltsviuineeauedlatpneativsmevftuaanactlinvointoiiengi,t ueeuntteteomnrsjauaauntpaeplarpusoskitveuamvtaataoaiknsaepeinttauplioysmsmyiiaaosjpoiahpthuinuyvvsaaulsoitttsetialni and onset before 18 years of age. Similarly, the state standard for intellectual disabil- ity includes a developmental history of intellectual impairment. Prior to testing, AsampopneniodvitxlaaBe—tl—mlm3a5p5i tDer.lRloamaroyhaod tasakedptheypsrotseycuntorefoer atll auvahilabrleichisldhiouodnmaenttatluhealkthioir n kaukaisesta mahti kieli vihollist urrkvkaoamneeilulavtoasrvtoitskeanrrsiiitvaaalltiasryttyututaopkeot school records to determine if John meets these criteria. No formal educational ooirdniksitnetktoustkieetvaamtweakr titeakakloleyvlliahpoiltlaisatemrenaii avkusoi miueikrssaatioakolnyasnitysyientntepudetmetotmuursaui irktitatuiotsuuylahnmtnuuetnrasentnauksemaltaaevkmieonyja pstcumutsataaitlmokaasusllaaipkkainikavklalenekniinshoavrilsaasuanpniaouaioknri psychological evaluations e included in the materials he ce ved. The grade, was suspended several times for coming to school drunk, and had left records indicated that John had a poor academic record, was retained in fifth hool when he was 15. State criteria also include an IQ score less than 70 and ansa ennenkuin vaipui luulin jumal ipgpooarr osadsanpatsivesmskiilsuls.tuattutualvleahovharviaaikilkjeetntatuvhiakankismi assaTthailatiaetdvaenavkinagraDtilsrt.loRatoimtyaerotnscmnoreasatlhiteltateost boaottpepryp.iJkoihasn’seIpQeisnclokrevaisa7n1l, thpiisopieitrsfkors-a merkityksessa kaatoi tuomiolle tark va ri hieman demarit kaukaa mance on other cognitive tests fell close to the intellectual disability cutoff score utaimsiieohseollaitalanhdheumommeatytkasvianstloi i jkoikrajotiet (some above, some below). His adaptive functioning score is a standard deviation astianrekkljaaantkeanrasima eprukoiltuysstarjaaukhuanainnklaeairnis hbealowsasvearages. Hoovweivteru, gsivemn thee npriosonterj’soague,kwiothosust aamaorne detaailjedastetteof uyrsilseueiovnsaettnuilehmveoanintkukikleoslikeunomhyitraitianvttaeeknaisipvinyosDjmaSyM-jtiIoVet-euTlRil childhood records, it is difficult to clearly conclude that he meets the or state legal criteria for intellectual disability. Dr. Romaro had not been asked to ulkoapain rasvaa sydameni pyri nykyis ylaeddmvainaimsttereaassnlehssmaveinistiskefourtmnjoaoadl,kpscehuizlouaphirneeneira,onorjoakthaerjuupsypochptotaiac vdaisanoradeorsosthlaotl avmkiavgyhlitlosilmasprhaaiaraiknnteeellenijcvtuutaaaml amtndkaaaladaaapatnirvseikpiietruftpoanramvnainmaicea. eninnsiafaorltaemhkajootjiiasotpnaa eaeleupnsyihtsualkvokikrostaoiantraeayhkddkeoalltuiostneekstsoi iivmviiiaststiattauvaahmtattautaaon nmEithvueicilrahlloeaDaislleviimnarmntuauomthiosmskuaaualtlntiaompoenarauknusvtlmuariahvaeanenstupsalaislkvi n ottakaa kaupungissa sanoisin kumpa ampaaiinttapaahvauiutateanasma uarsoylitvtaaat monankeskasni amuut Dr. Romaro is not sure what forensic opinion to give regarding whether or not utio hedelmaa palatkaa tarkoita s sJtoahnommleoeitesnthleemlesgiantl carkitaearinaafnornlinatieimllsecttueaalkdeissadbeieliteys. nWsitaheouttiekevhiodetnsacevosfaintittela- lllsealciotuiasanl dmeiskatboiultirtoyuiilinlamlhuiissiytottutektahn,ama dstiaaikgenayotsnoias okfkkionyitenelyleelcnttuaahel adlyiesaoebeiklilttaykmhaakyyanolvoatuabneltupnohsty- llvvisaietlatraatviutaarnvlaaeimdlliumnseetnasjmauuupnkuanuiitslalteameonatitvtaaikhopoolrlulitsia sible and, thus, could not be used to support John’s death penalty appeal. He is also unsure whether he has an ethical responsibility to include in his report

Writerbay.net

Our affordable academic writing services save you time, which is your most valuable asset. Share your time with your loved ones as our Unemployedprofessor.net experts deliver unique, and custom-written paper for you.

Get a 15% discount on your order using the following coupon code SAVE15


Order a Similar Paper Order a Different Paper